Aktuálne informácie

Aktuálne informácie

Deti prihlásené na prázdninovú prevádzku v mesiaci august budú navštevovať materskú školu Hanulovu.

Prajeme príjemné prežitie letných prázdnin.