Trieda 2 – 3 ročných

Triedna učiteľka: Cecília Šimčáková

Janka Cvengrošová

Viera Kačengová