Nadštandardné aktivity

 • logopedická starostlivosť pre deti s poruchami reči,
 • krúžky pre deti so súhlasom rodičov – tvorivá dielňa, pohybový krúžok,
 • v jarných mesiacoch “ Škola v prírode “ podľa záujmu a aktuálnej ponuky,
 • v mesiaci jún oboznamovanie sa s vodou – predplavecká príprava ,
 • kondičné cvičenie pre deti zamerané na rozvoj všestrannej pohybovej schopnosti v Športovej hale, pod dohľadom profesionálnych trénerov v Športovej hale,
 • lyžiarsky výcvik v zimných mesiacoch s deťmi III. triedy – po dohovore s rodičmi,
 • korčuľovanie na zimnom štadióne,
 • krúžok ZOO pod vedením zamestnankyne ZOO – podľa pripraveného harmonogramu,
 • participácia na podujatiach v inštitúciach mesta – Múzeum Spiša, Galéria umelcov Spiša,
 • súťaživé a kultúrne aktivity realizované mestom SNV,
 • návšteva DDI v SNV podľa harmonogramu,
 • spolupráca s Lesmi mesta SNV – lesnícky náučný chodník Medvedia dolka,
 • spolupráca s NP SR – environmentálna výchova,
 • viesť deti k ochrane prírody a okolia prostredníctvom separovaného zberu, na ktorom sa aktívne zúčastňujú priamym triedením odpadu v MŠ realizovaným aj vďaka projektu Embraco pod názvom „ Štvorfarebné kráľovstvo “, ktorý sme v roku 2014 vyhrali.