Trieda 3 – 4 ročných

Triedna učiteľka: Bc. Magdaléna Tarbajová

Martina Krišková