RIADITEĽKA MATERSKEJ ŠKOLY

Viera Kačengová

UČITEĽKY

Cecília Šimčáková, Janka Cvengrošová, Martina Krišková, Bc. Silvia Hozzová, Bc. Magdaléna Tarabajová, Mgr. Barbora Hamráková

ZAMESTNANCI ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

Soňa Juháziová, Viera Čechová, Štefánia Strelová, Ľudmila Gondová, Ivana Jančárová

NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

Silvia Vadelová, Jozefína Bolfová, Jozef Mihok