JESEŇ

 • zbieranie jesenných plodov, listov, spoločné práce detí, výstavky pre rodičov,
 • nadviazanie spolupráce s logopedičkou, urobenie analýzy výslovnosti detí,
 • turistická vychádzka – pozorovanie zmien počasia, podpora duševného a fyzického zdravia, zameranie sa na oblasť enviromentálnej výchovy,
 • v októbri – mesiac úcty k starším – vystúpenie III. triedy s kultúrnym programom pre starých rodičov, alebo dlhšia jesenná vychádzka do prírody so starými rodičmi,“!
 • “ Prišla jeseň do záhradky “ zapájanie detí do úprav školského dvora ( hrabanie lístia ),
 • Pamiatka zosnulých – návšteva cintorína,
 • v spolupráci s trénermi basketbalu realizovať pohybové aktivity v Športovej hale ( utvárať pozitívne postoje k pohybu a zdraviu, predchádzať obezite u detí ),
 • dohodnúť návštevu v DDI,
 • dohodnúť spoluprácu so Spišskou knižnicou.

ZIMA

 • “ Mikuláš medzi deťmi “ – besiedka spojená s návštevou Mikuláša a odovzdávanie balíčkov,
 • “ Zima očami deti “ – výstavka prác detí so zimnou tématikou v priestoroch MŠ,
 • v rámci pobytu vonku navštíviť vianočné trhy, prežívať sviatočnú atmosféru blížiacich sa Vianoc,
 • v MŠ usporiadať besiedku “ Veselo je pod stromčekom “ s kultúrnym programom,
 • “ Starostlivosť o vtáčatka v zime “ – kŕmenie, výroba jednoduchých kŕmidiel, pozorovanie správania sa vtákov,
 • “ Fašiangy sú tu “ – uskutočnenie karnevalu v MŠ ( fašiangová zábava, šišky, bylinkový čajík ),
 • “ Prvá návšteva ZŠ “ – oboznámenie sa s prostredím ZŠ,
 • na pobyte vonku využívať snehové podmienky na plnenie úloh sezónnych činnosti ( hry so snehom a na snehu ),
 • uskutočniť DOD pre rodičov a deti ( lepšie spoznávanie problematiky denného režimu MŠ ),
 • uskutočniť lyžiarsky výcvik a korčuľovanie detí

JAR

 • Marec, mesiac knihy – moja obľúbená kniha, návšteva knižnice, beseda s pracovníčkou knižnice, vzbudenie záujmu detí o literatúru,
 • “ Turistická vychádzka “ – živá a neživá príroda, príroda sa prebúdza, pozorovanie zmien v prírode,
 • “ Poznáme svoje mesto “ – významné budovy v meste, návšteva Radnice ( vychádzka do mesta, priame pozorovanie centra a inštitúcií, ktoré sa tu nachádzajú),
 • “ Ja som Slovák, ty Slovenka “ – poznať našu vlasť, vlajku, hlavé mesto,
 • na pozvanie pracovníčok exkurzia do Spišského múzea, Galérie umelcov Spiša,
 • oslava Dňa matiek – vystúpenie detí, program pre mamičky s odovzdávaním darčeka,
 • vítanie jari, veľkonočné sviatky – výzdoba MŠ a pripomenutie si tradícií Veľkej noci na Spiši,
 • Apríl, mesiac lesov – v rámci plnenia environmentálnej výchovy zladiť pozorované s hovoreným.

LETO

 • “ MDD “ – sviatok všetkých detí, vedieť sa umelecky prejaviť na oslave svojho sviatku ( tanec, prednes, improvizácia, dramatizácia ),
 • pobyt v škole v prírode – plnenie plánu, oboznamovanie sa s vodou, environmentálna výchova,
 • návšteva v miestnej ZOO – poznať niektoré exotické zvieratá a zvieratá našich lesov a dvorov,
 • uskutočniť školský výlet podľa aktuálnych podmienok a dohody ( prípadne aj s rodičmi ),
 • “ Rozlúčka s predškolákmi “ – slávnostné odovzdávanie osvečení a veselý program na záver školského roka s budúcimi prváčikmi.