• Pri nástupe dieťaťa, ktoré už materskú školu navštevovalo je potrebné prinesieť písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. Bez tlačiva učiteľka dieťa nepreberie.

Rovnaké vyhlásenie o bezpríznakovosti donesie rodič vždy, ak preruší dochádzku dieťa na 5 a viac pracovných dní. Vyhlásenie o bezpriznákovosti

  1. Univerzálny informovaný súhlas
  2. Splnomocnenie na prevzatie dieťaťa
  3. Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelavanie .
  4. Písomne vyhlásenie, ktoré je potrebné pridať k žiadosti o prijatí dieťaťa.
  5. Lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa potrebné pre prijatie dieťaťa