Trieda 5 -6 ročných

Triedna učiteľka: Bc. Silvia Hozzová

Mgr. Barbora Hamráková