• Dokument o usmernení k ospravedlňovaniu neprítomnosti v MŠ počas pandémie ochorenia COVID-19.

Dokument si môžete prečítať tu

  • Prevádzka MŠ sa počas školského roka bude riadiť školským semaforom schváleným MŠVVaŠ SR.

Všetky informácie týkajúce sa aktuálneho školského semaforu, nájde tu